Tècniques terapèutiques

En el nostre centre utilitzem com a eina principal les nostres mans.

Fibroslisis Diacutània (ganxos)

L’acció de la tècnica, permet allargar i trencar fibres del teixit conjuntiu sense traspassar la pell.

En què consisteix:

 

Es treballa mitjançant uns ganxos perfectament dissenyats per adaptar-se als contorns del cos i, a la vegada, poder introduir-se fàcilment entre els tabics aponeuròtics, a on les lesions profundes poden produir adherències i corpuscles irritatius evitant que els plans de lliscament mioaponeurótics siguin els correctes.

 

L’acció de la tècnica, permet allargar i trencar fibres del teixit conjuntiu sense traspassar la pell.

 

Obtenint com a resultat:

 

Efecte mecànic sobre:

 • Adherències fibroses que limiten el moviment entre plans.
 • Corpuscles fibrosos produïts per depòsits úrics o càlcics.
 • Cicatrius i hematomes (poden produir adherències).

 

Un efecte circulatori:

 • Augmentant tant la circulació local com la limfàtica (eliminant toxines).
 • Alliberant histamina per acció dels ganxos sobre la cèl·lula.
 • Millora el trofisme de la zona.

 

Un efecte reflex:

 • Per inhibició dels punts reflexes.
 • Per una acció sobre les terminacions lliures de la pell.

 

Un efecte metabòlic, sigui quin sigui l’origen de l’alteració del teixit conjuntiu, trobarem adherències en el teixit, que poden ser produïdes per:

 • Cicatrius.
 • Gestos repetitius.

Embenat neuromuscular o Kinesiotaping

Ajuda a millorar la funció de la musculatura sense limitar els moviments.

En què consisteix:

 

En l’embenat neuromuscular, s’utilitza un esparadrap elàstic ( en direcció longitudinal però no transversal ) de cotó, de diferents colors ( depenent de la seva utilització, per exemple: rosa = estimulant, blau = relaxant, etc. ), que ajuda a millorar la funció de la musculatura sense limitar els moviments, activant així el procés de recuperació/regeneració del propi cos.

 

Les funcions principals són:

 

Suport del múscul:

 • Millora la contracció muscular en el múscul debilitat.
 • Redueix la fatiga muscular.
 • Redueix la hiperextensió i la hipercontracció del múscul.
 • Redueix el pinçament i la possible lesió al múscul (contractures, etc.).
 • Augmenta el paràmetre de moviment.
 • Alleugereix el dolor.

 

Remou la congestió dels líquids corporals:

 • Millora la circulació sanguínia i limfàtica.
 • Redueix el calor excessiu i les substàncies químiques en el teixit.
 • Redueix la inflamació.
 • Redueix la sensació de dolor en el múscul i la pell.

 

Activa els sistemes analgèsics endògens:

 • Activa el sistema inhibitori espinal.
 • Activa el sistema inhibitori general.

 

Corregeix els problemes articulars:

 • Ajusta desviaments ocasionats per espasmes i músculs contrets.
 • Normalitza el to muscular i l’ anormalitat en els teixits de les articulacions.
 • Millora el paràmetre de moviment.
 • Alleugereix el dolor.

Mobilitzacions neurodinàmiques

Una vegada que els nervis abandonen els raquis poden patir pressions i traccions.

En què consisteix:

 

Una de las característiques més importants del Sistema Nerviós (S.N.) és la seva mobilitat, la disminució d’aquesta, està deguda a factors de diversa etiologia i afectarà no sols a les funcions que li són pròpies, si no també, tindrà una repercussió directa en la amplitud dels moviments de l’aparell locomotor, generant a més, quadres dolorosos de difícil classificació.

 

Hi ha dos conceptes bàsics units a la biomecànica del sistema nerviós: 
El primer és el de la mobilitat extrínseca, es a dir, el comportament dinàmic del S.N. i les seves envoltures en relació a totes les estructures que l’envolten.

El segon, es refereix a les propietats viscoelàstiques pròpies del teixit nerviós i meningi, és a dir, la mobilitat intrínseca.

 

Una vegada que els nervis abandonen els raquis poden patir pressions i traccions en el seu pas pels diferents canals que transiten. En cas de patir restriccions de moviment el més beneficiós és la mobilització i l’elongació aplicada amb criteri terapèutic, convertint-se en una tècnica com a mètode de diagnòstic i tractament.

Punció seca

Mitjançant un estímul mecànic d’una agulla d’acupuntura com agent físic sempre sense infiltració.

En què consisteix:

 

El concepte de punció seca (dry needling), s’utilitza per distingir-la inequívocament d’altres tècniques invasives en les que s’infiltra alguna substància, com anestèsics, aigua estèril, suero, AINES o toxina botulínica. Mitjançant un estímul mecànic d’una agulla d’acupuntura com agent físic pel tractament del síndrome de dolor miofascial sempre sense infiltració.

 

Existeixen diferents tècniques de punció en el tractament dels punts gatells miofascials (PGM), el qual constitueix un dels procediments més eficaços, especialment quan es combina amb altres tècniques fisioterapèutiques que poden propiciar un millor benefici dels seus efectes, completant la seva acció i prevenint recidives.

 

 

Tipus de puncions:

 

Les tècniques de punció poden classificar-se en: punció superficial o profunda. Depenent de la profunditat a la que s’introdueix l’agulla i de que aquesta arribi o no al teixit muscular.

 

Punció superficial: 
La tècnica de punció superficial proposada per Peter Baldry consisteix bàsicament en introduir agulles d’acupuntura en la pell i en el teixit cel·lular subcutani suprayacent al PGM a una profunditat màxima de 1 cm, sense arribar a penetrar el múscul.

 

Punció profunda: 
Consisteix bàsicament en introduir l’agulla d’acupuntura fins arribar al PGM. Existeixen diverses modalitats de punció profunda, sobretot, en la insistència en què es busca una resposta d’espasme local a nivell del PGM.

Sohier

Reharmonizar les articulacions.

En què consisteix:

És un conjunt de tècniques que s’utilitzen per reharmonizar les articulacions a través d’ unes pressions molt suaus, sense ser gens agressives, però a la vegada molt efectives essent aptes per a qualsevol persona i edat. Treballant sempre amb els vectors de força adients en cada articulació, valorant sempre la qualitat del moviment per sobre de la quantitat de moviment.

Tècniques manipulatives

Resoldre alteracions vertebrals.

En què consisteix:

Tècniques manipulatives i miotensives de columna, pelvis i extremitat superior i inferior: mitjançant tècniques estructurals, tant miotensives com manipulatives, per resoldre o corregir alteracions ja siguin vertebrals o de tren superior I inferior.

Tenim el millor tractament per a tu!